Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Kętrzyn. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Właścicielem spółki jest Gmina Miasta Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Pełni on jednocześnie rolę Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników spółki. W jego imieniu Spółką zarządza Prezes Spółki, który stanowi jej jednoosobowy Zarząd a powołuje go Rada.

AKTUALNOŚCI
ostatnio dodane

Przebudowa sieci kanalizacji, sanitarnej i wodciągowej ul. Reymonta w Kętrzynie.

... >>>

Badanie sprawozdania finansowego.

... >>>

Uchwała Nr XXXIX/238/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla z... >>>

GALERIA
ostatnio dodanePOLECAMY

Szybki Kontakt:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o.
ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn
tel./fax (89) 751-49-53
e-mail: mwik_kn@op.pl
POG. WODOCIĄGOWE - 994
kom. 605 209 755