Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych dla potrzeb zadania „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”