2019-11-19

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE WYBORU PREZESA ZARZĄDU MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KĘTRZYNIE

W dniu 18 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętrzynie podjęła uchwałę nr 14/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru Prezesa Zarządu Spółki . Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2019 r. do godziny 14:00, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 6 lub drogą pocztową (poczta kurierska) na powyższy adres.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w pliku do pobrania poniżej

Pliki: