Poznaj działalność spółki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kętrzynie prowadzi działalność produkcyjną i usługową w zakresie:

  • wydobycia, produkcji i sprzedaży wody,
  • odbierania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn i Gminy Wiejskiej Kętrzyn,
  • budowy, konserwacji, remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • modernizacji i remontów stacji wodociągowych, obiektów hydroforowo-pompowych, przepompowni ścieków,
  • nadzoru laboratoryjnego nad jakością wody i ścieków,
  • oceny pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • usług sprzętowo-transportowych oraz robót wyburzeniowych,
  • wykonywania elementów infrastruktury towarzyszącej,
  • prac zleconych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.