UNIEWAŻNIONY - Dostawa i montaż zbiornika wody do celów pożarowych i utrzymania terenu dla potrzeb zadania: „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”