Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Dokumenty do pobrania

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie
Umowa z właścicielem budynku wielorodzinnego - wodomierz główny
Umowa z właścicielem budynku jednorodz. - wodomierz główny
Umowa z właścicielem bud. wielorodz. rozliczanego wraz z lokalami - wodomierz główny
Umowa dla dostawców ścieków przemysłowych - wodomierz główny
Umowa z korzystającym z lokalu w budynku wielorodzinnym - wodomierz podlicznik
Cennik usług
Zarządzenie w sprawie zwiększonych opłat za przyjęcie ścieków z wozów asenizacyjnych
Wniosek o zawarcie umowy
Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu dla nowych Odbiorców
Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji
Powiadomienie o braku zużycia wody
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na konto bankowe
Wniosek o rozwiązanie umowy
Zawiadomienie o terminie realizacji robót
Wniosek o przyłączenie
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych
Sposób załatwiania reklamacji

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe