UWAGA
DRODZY KLIENCI!

Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa
SARS-CoV-2 oraz w trosce o wasze bezpieczeństwo informujemy, że

w budynku Spółki może znajdować się maksymalnie 4 interesantów z zachowaniem bezpiecznej odległości.
Obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakryty nos i usta.

Inkasenci nie będą dokonywali odczytów wodomierzy w lokalach. Nasi klienci proszeni są o podawanie odczytów wodomierzy w wybranej formie:
telefonicznie: 89 751 49 53 lub 89 751 49 06,
e-mailem: sprzedaz.mwik@e-ketrzyn.pl,
listownie na adres: MWiK Spółka z o .o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn, poprzez wrzucenie do urny w siedzibie Spółki informacji ze stanami wodomierzy

Godziny otwarcia kasy
7.00 – 14.30
przerwa 10.00 – 10.15


Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody a także odbioru ścieków.
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Aktualności

25.02.2020
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kętrzynie uprzejmie przypominają swoim Klientom, że stosownie do ustawy z dnia 27.10.2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kętrzyn. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 23 maja 2018 roku.
27.12.2019
Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż Pan Robert Sławomir Popławski zamieszkały 11-440 Reszel w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie od dnia 01 stycznia 2020 roku.
19.11.2019
W dniu 18 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętrzynie podjęła uchwałę nr 14/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru Prezesa Zarządu Spółki . Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2019 r. do godziny 14:00, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 6 lub drogą pocztową (poczta kurierska) na powyższy adres. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w pliku do pobrania poniżej.
18.11.2019
Uprzejmie informujemy, iż zostały zmienione godziny pracy kasy. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:15.
06.09.2019
Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, otuchą, pocieszeniem... W obliczu wielkiego nieszczęścia, jakie dotknęło mieszkańców budynku nr 44 przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie, w imieniu tych rodzin Kętrzyńskie TBS zwraca się z prośbą o pomoc: wsparcie finansowe i rzeczowe (materiały budowlane, itp.). W dniu 29 sierpnia 2019r ogień strawił cały dach budynku. Prowizorycznie zabezpieczono go folią. Ale takie rozwiązanie nie starczy na długo. Zbliżająca się jesień i deszczowa aura spowodować może jeszcze większe zniszczenia, dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. W Banku Pekao SA uruchomiono specjalne konto, na które kierować można wsparcie finansowe. Wpłat prosimy dokonywać na niżej wymieniony rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr: 64 1240 5787 1111 0010 9291 0163 z dopiskiem “POMOC POSZKODOWANYM POZNAŃSKA 44”

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe