OFERTA PRACY - MONTER SIECI WOD-KAN
 
Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Działalność

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kętrzynie prowadzi działalność produkcyjną i usługową w zakresie:

 • wydobycia, produkcji i sprzedaży wody,
 • odbierania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn i Gminy Wiejskiej Kętrzyn,
 • budowy, konserwacji, remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • modernizacji i remontów stacji wodociągowych, obiektów hydroforowo-pompowych, przepompowni ścieków,
 • oceny pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usług sprzętowo-transportowych oraz robót wyburzeniowych,
 • wykonywania elementów infrastruktury towarzyszącej,
 • prac zleconych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

 

Przedsiębiorstwo realizuje swoją działalność poprzez wyodrębnione organizacyjnie Działy:

 • Dział Gospodarki Ściekowej:
  • Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków "Trzy Lipy"
 • Dział Gospodarki Wodnej:
  • Stacje uzdatniania wody w Jeżewie
  • Stacja uzdatniania wody w Karolewie
 • Dział Usług:
  • Wydział Usług Wodociągowych i Wykonawstwa
  • Wydział Usług Kanalizacyjnych i Warsztatów
 • Dział Sprzedaży
 • Ośrodek Wypoczynkowy

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo