Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Dokumenty

Cennik usług od 09 2022
Instrukcja obsługi wniosku online.pdf
Sposób załatwiania reklamacji
Wniosek zarządcy/właściciela budynku wielolokalowego o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z korzystającymi z lokali
Zarządzenie w sprawie opłat za przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych
Informacja konsumencka 10.05.2022
Wniosek o zawarcie umowy
Wniosek o rozwiązanie umowy
Wzór umowy z właścicielem budynku wielorodzinnego - wodomierz główny
Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji
2021-12-21 ocena sanitarna jakości wody Wodociągu Kętrzyn
Formularz zlecenia robót
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie
Wzór umowy z właścicielem budynku jednorodzinnego- wodomierz główny
Podanie o licznik na ogród
REGULAMIN dostarczania wody i odbioru ścieków
Oświadczenie do prognoz
Komunikat Nr 01/2017 w sprawie twardości wody
Zawiadomienie o terminie realizacji robót
Powiadomienie o braku zużycia wody
Karta zgłoszenia naruszeń prawa UE zgodnie z motywem 54 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20191937 z dnia 23.10.2019 oraz innych naruszeń
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Wniosek o przyłączenie
Wzór umowy z korzystającym z lokalu w budynku wielorodzinnym - wodomierz podlicznik
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na konto bankowe
Wzór umowy dla dostawców ścieków przemysłowych - wodomierz główny
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kętrzyn
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych
Wzór umowy z właścicielem budynku wielorodzinnnego rozliczanego wraz z lokalami - wodomierz główny

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe