UWAGA
DRODZY KLIENCI!

Z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa
SARS-CoV-2 oraz w trosce o wasze bezpieczeństwo informujemy, że

od dnia 13.03.2020r do odwołania

Dział Sprzedaży w Wodociągach będzie nieczynny, a inkasenci nie będą dokonywali odczytów wodomierzy w lokalach.

od dnia 19.03.2020r do odwołania

KASA SPÓŁKI BĘDZIE NIECZYNNA
wszelkie opłaty można realizować w ogólnodostępnych bankach, na Poczcie Polskiej oraz poprzez interent

Nasi klienci proszeni są o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie:
tel. 897514953 lub 897514906

lub e-mailem: sprzedaz.mwik@e-ketrzyn.pl lub listownie na adres:
MWiK , ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn.
Wszystkie inne sprawy prosimy również załatwiać w.w. metodami.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody a także odbioru ścieków.
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Dokumenty

Komunikat Nr 01/2017 w sprawie twardości wody
Umowa z właścicielem bud. wielorodz. rozliczanego wraz z lokalami - wodomierz główny
Umowa dla dostawców ścieków przemysłowych - wodomierz główny
Umowa z właścicielem budynku wielorodzinnego - wodomierz główny
Umowa z właścicielem budynku jednorodz. - wodomierz główny
Umowa z korzystającym z lokalu w budynku wielorodzinnym - wodomierz podlicznik
Zarządzenie w sprawie zwiększonych opłat za przyjęcie ścieków z wozów asenizacyjnych
Cennik usług
Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu dla nowych Odbiorców
Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji
Wniosek o zawarcie umowy
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na konto bankowe
Powiadomienie o braku zużycia wody
Sposób załatwiania reklamacji
Zawiadomienie o terminie realizacji robót
Wniosek o przyłączenie
Wniosek o rozwiązanie umowy
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe