Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Reklamacje

Pisemne reklamacje można składać w sekretariacie MWiK Spółka z o.o. ul. Poznańska 6, Kętrzyn oraz telefonicznie pod numerami 897514953, 897514906.

Sposób załatwiania reklamacji opisuje UCHWAŁA Nr XLVIII/358/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2021r. o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Sposób załatwiania reklamacji

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo