OFERTA PRACY - MONTER SIECI WOD-KAN
 
Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 
Projekty Unijne
26.02.2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej OŚ Trzy Lipy współfinansowana w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”

Budowa instalacji fotowoltaicznej OŚ Trzy Lipy współfinansowana  w ramach Osi Priorytetowej  4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wpieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ogloszenie
siwz
zal._nr_1.formularz_ofertowy
zal._nr_2._oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow
zal._nr_3._zobowiazanie_podmiotu_trzeciego
zal._nr_4._wykaz_robot_budowlanych
zal._nr_5._wykaz_osob
zal._nr_6._istotne_postanowienia_umowy
zal._nr_7.2._specyfikacja_techniczna
zal._nr_7.3._przedmiar_robot
wyjasnienia_nr_1
wyjasnienie_nr_2
informacja_z_otwarcia_ofert
powiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo