Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 
Aktualności
19.12.2022

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE WYBORU PREZESA ZARZĄDU MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KĘTRZYNIE

W dniu 16 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętrzynie podjęła uchwałę nr 17/2022 w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru Prezesa Zarządu Spółki. 

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 15:00, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Poznańskiej 6, lub drogą pocztową (poczta kurierska) na powyższy adres. 

 

Szczegółowe dane dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zamieszczono na stronie internetowej Spółki www.mwik.ketrzyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kętrzynie. 

Regulamin postępowania konkursu.pdf

Zobacz także

Telefony

89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo
994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe