Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 
Aktualności
23.02.2023

Uchwała Nr 3/2023 Rady Nadzorczej MWiK Sp. z o.o. w Kętrynie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała Nr 3/2023
Rady Nadzorczej
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kętrzynie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 679 z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 5a Umowy Spółki oraz § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, po przeprowadzeniu głosowania, uchwala co następuje:

§1

Powołuje Pana Prusika Wiesława do Zarządu Spółki, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, na okres jednej kadencji, począwszy od dnia 01 lutego 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życe z dniem podjęcia.

Głosy: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0

uchwala_nr3_2023.pdf

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo