OFERTA PRACY - MONTER SIECI WOD-KAN
 
Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 
Aktualności
24.01.2024

Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie opłat za przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych

Z dnia 22.01.2024 r. Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Kętrzynie w sprawie opłat za przyjęcie scieków ze zbiorników bezodpływowych.

Działając na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.


§1.

Ustalam opłatę za przyjęcie scieków z wozów asenizacyjnych w wysokosci 15,02 zl netto za 1 m3. Do ceny dolicza się podatek od towarów i ustug - VAT w wysokosci określonej odrębnymi przepisami.

§2.

W przypadku, gdy przyjmowane ścieki transportowane są wozami asenizacyjnymi Spółki, ustalam opłatę w wysokości 13,87 zi netto za 1m3. Do ceny dolicza się podatek od towarow i usług - VAT wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§3.

Zarządzenie wykona Dział Usług i Dział Finansowo - Księgowy

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.

§5.

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 20.01.2023 r.

 

Dokumenty

zarzadzenie_8_2024.pdf

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo