Dostawa prefabrykatów betonowych do wykonania ścian oporowych o łącznej powierzchni 607,84 m2 w technologii gruntu zbrojonego dla potrzeb zadania: „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej-przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Chopina w Kętrzynie-IIetap"