2015-12-21

Regulamini dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

REGULAMIN UCHWALONY UCHWAŁĄ Nr LX/382/05

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 grudnia 2005 r.

DO POBRANIA TUTAJ

 

Uchwała z dnia 26.03.2015r.

http://bip.miastoketrzyn.pl/system/obj/4955_RM_053_15.pdf