Wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku treningowym” realizowane na zadaniu głównym „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap”